ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΤΣΟΣ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ  ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ” ΕΘΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΙΚΟΥ,ΕΦΗΒΙΚΟΥ ,ΠΑΙΔΙΚΟΥ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΜΑΣ